Bloggare – Ett socialt nätverk

Att vara bloggare är som att ingå i ett stort socialt nätverk. Särskilt sant är detta om du har valt att blogga på Facebook, eller om du har många kommentarer som ger liv till din blogg och varje inlägg som du gör på denna. När vi tar Facebook som ett exempel beror detta på att alla som använder Facebook faktiskt är bloggare på det ena eller andra sättet. Här handlar det om att finna olika roliga eller faktamässiga saker att skriva om, och sedan göra sina inlägg på sin Facebooksida. Detta är i grund och botten helt och hållet vad bloggning handlar om.

För att skapa ett socialt nätverk för sin hemsida är det många moderna företagare som hela tiden bloggar i sina webbutiker, eller på deras informativa hemBlogger.svgsidor. Detta för att kunna ge sina besökare en levande atmosfär, samtidigt som även en del av den stora apparaten gällande kundtjänst kan klaras av genom detta. De flesta som bloggar idag har även anknytning till sociala media, vilket gör att de flesta bloggar är kopplade till allt från Facebook och Twitter till Instagram. Att vara bloggare kommer därför egentligen att betyda att du är en person som är anknuten till ett stort social nätverk av läsare och andra bloggare.

När du startar din blogg är det som tidigare sagt viktigt att du gör allt för att synas. Detta kan du då göra genom att vara aktiv på Facebook, Twitter och Instagram. Här handlar det mycket om att få ut budskapet om att din blogg är levande, och det kan du göra genom automatiska inlägg på dessa sociala mediaplatser. Genom att ägna tid åt detta kommer du att få chansen till ett mycket större antal läsare, samt att du blidkar sökmotorernas hunger av att se din sida med länkar på många platser som ger poäng till dina sökresultat.